Projekty
Projekty
 • Projekt zrealizowany w 2008r.

  Wartość projektu: 50 000 zł

  Zaplanowane, zgodnie z wnioskiem, zadanie w zakresie szkolenia specjalistycznego było realizowane w okresie październik-listopad 2008r., w oparciu o harmonogram zajęć, który obejmuje zagadnienia z dziedziny m.in.: anatomii prawidłowej i funkcjonalnej (24h); embriologii, organogenezy, wad rozwojowych (5h); fizjologii (16h); biofizyki (6h); biomechaniki (7h); demografii i epidemiologii (4h); socjologii (6h); pedagogiki (6h); teorii rehabilitacji (19h); patofizjologii ogólnej (6h); psychologii rozwojowej i klinicznej (6h); pierwszej pomocy (5h); badania narządu ruchu dla potrzeb hipoterapii (10h); klinicznych podstawi hipoterapii (27h); podstaw hipoterapii (2h); kwalifikacji do hipoterapii, metodyki zajęć, hipoterapii (20h); prowadzenia jazdy konnej (2h); ras i hodowli koni (2h); wybranych zagadnień psychologii konia (4h); wzorowych ośrodków hipoterapii (2h). Proces szkolenia prowadzono w układzie wykładowo-ćwiczeniowym. Uczestników projektu zapoznana z wzorowymi ośrodkami hipoterapii, uczono podstaw hipoterapii i metodyki prowadzenia zajęć. Przeprowadzono także zajęcia praktyczne z koniem. Szkolenie prowadzono w sesjach weekendowych, a pełny zakres szkolenia obejmował 179h. Kurs zakończył egzamin, którego prawidłowe złożenie jest gwarancją uzyskania legitymacji instruktora rekreacji ruchowej ze specjalnością hipoterapia, wydawanej przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Egzamin pozytywnie złożyło 15 uczestników projektu, czyli wszyscy zakwalifikowani i uczestniczący w projekcie.

 • Projekt zrealizowany 21.09.2008r.

  Wartość projektu: 50 000 zł

  Przeprowadzono Mistrzostwa Podlasia w Ujeżdżeniu, podczas których realizowano program zajęć sportowo-rekreacyjnych. W zadaniu uczestniczyło 279 dzieci, w tym 17 niepełnosprawnych. Uczestnicy projektu korzystali z zajęć w dziedzinie dogoterapii, jazdy konnej oraz warsztatów fotograficzno-plastycznych prowadzonych przez Stowarzyszenie Widok. Podczas warsztatów dzieci nabyły umiejętność wykonywania zdjęć i z pomocą instruktora stworzyły dokumentację fotograficzną z odbywających się zajęć integracyjnych, a z prac plastycznych pod koniec dnia została utworzona wystawa.

 • Projekt zrealizowany 2009r.

  Wartość projektu: 50 000 zł

  Projekt obejmował 7 jednodniowych bloków zajęć, w których uczestniczyło 210 dzieci (30 osobowe grupy z 4 opiekunami) ze szkół podstawowych w Michałowie i Gródku, szkoły integracyjnej w Grajewie oraz Domu Dziecka w Krasnem Głównym celem projektu było zapoznanie dzieci z końmi i nauczenie podstawowych zasad kontaktu ze zwierzętami. Zajęcia rekreacyjno-asymilacyjne obejmowały gry i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu, gry i zabawy integracyjne, jazdę konną i hipoterapię, wykład o koniach i posiłek przy ognisku. Dodatkową atrakcją był cykl warsztatów plastyczno-fotograficznych przeprowadzonych przez Stowarzyszenie Edukacji Kulturalnej WIDOK. Na zakończenie każdego bloku dzieci otrzymały dyplomy oraz ulotki z informacją i adresem strony WWW, na której zamieszczono zdjęcia z prowadzonego projektu.

 • Projekt zrealizowany 05.10.2009r.

  Wartość projektu: 50 000 zł

  Głównym celem projektu było stworzenie możliwości aktywnej integracji dzieci niepełnosprawnych i niedostosowanych społecznie z pełnosprawnymi poprzez zajęcia rekreacyjne i zabawę. Calami szczegółowymi było: uwrażliwienie dzieci pełnosprawnych na potrzeby dzieci niepełnosprawnych, zaproponowanie nowych form spędzania czasu wolnego, uczestnictwo w zajęciach rekreacyjnych, zwiększenie poczucia własnej wartości przez dzieci niepełnosprawne, nawiązanie nowych kontaktów i znajomości, przywrócenie równowagi psychicznej dzieciom niedostosowanym społecznie, wskazanie możliwości i kierunku rozwoju, integracja środowiska nauczycieli (wymiana wiedzy i doświadczeń). Projekt należy do projektów przyczyniających się do integracji społecznej mieszkańców obszarów wiejskich (z wyłączeniem instrumentów objętych zasadami pomocy publicznej).

  W ramach projektu, dzieci ze Szkoły Podstawowej w Gródku uczestniczyły w zajęciach rekreacyjnych na świeżym powietrzu oraz warsztatach plastyczno-fotograficznych. Jednak głównym punktem programu były przejażdżki konne, hipoterapia, wykład o koniach oraz gry i zabawy integracyjne. Aktywny dzień zakończony został ogniskiem i poczęstunkiem.

Projekty
 • Projekt zrealizowany 25.09.2008r.

  Wartość projektu: 50 000 zł

  Grajewskie Szkoły Podstawowe uczestniczyły w zajęciach edukacyjnych przedstawiających konie i ich rolę w naszym życiu. Dzieci brały udział w warsztatach plastyczno-fotograficznych przygotowanych przez Stowarzyszenie Edukacji Kulturalnej „Widok”. Wszystkim bardzo podobały się ruchowe gry integracyjne oraz zajęcia jeździeckie.

 • Projekt zrealizowany 10.10.2009r.

  Wartość projektu: 50 000 zł

  Z projektu skorzystało 250 dzieci z Domu Dziecka w Krasnem oraz ze szkół w Grajewie, Białymstoku i Gródku. Na uczestników czekały warsztaty plastyczne, gry i zabawy integracyjne, konkursy, uczestnictwo w Mistrzostwach Województwa. Dodatkowo dzieci miały możliwość spróbowania jazdy konnej, która niewątpliwie była dużą atrakcją. Po wielu emocjach wszystkie dzieci otrzymały obiad.

Projekty
Projekty
 • Termin realizacji: 2006r.

  Wartość projektu: 20 000 zł

  Projekt obejmował trzydniowy rajd konny po Puszczy Knyszyńskiej dla uczniów Szkoły Specjalnej w Białymstoku.

   

Projekty
 • Termin realizacji: 10.09.2016r.

  Wartość projektu: 10 000 zł

  W ramach projektu zorganizowana została jednodniowa impreza na otwartym terenie, występ zespołu muzycznego, organizacja warsztatów plastycznych, zajęcia z hipoterapii oraz stoisko z potrawami tradycyjnymi wraz z degustacją. W projekcie wzięło udział 100 osób.